четвъртък, 16 януари 2014 г.

Проблеми с връзката

Нетът ми е лош и на таблета се е изписало съобщение " Има проблем с връзката ". Ивчо сяда да го пострижа заявява дълбокомислено " Е, нормално, то в днешно време всички имат проблеми с връзките си, какво остава за един прост таблет ".