четвъртък, 17 септември 2015 г.

Още хайку от терасата

Хладният есенен вятър
отлага изгревите
все повече...