вторник, 9 февруари 2016 г.

Някои безспорни истини...

През февруари слънцето е по-ласкаво през прозореца.