петък, 7 септември 2012 г.

Чешмата

И в нашето село дойде Европа. Имаме една историческа чешма - Голямата чешма, където е сключен мирен договор между Русия и Турция. Тази чешма е наистина голяма, с пет-шест чучура и десетина олука. От нея водата се стича надолу по нещо като малка рекичка, сред диви храсталаци и камъни, вие се по надолнището и преди да се влее в големия селски канал, се спира в голямо каменно корито с широка каменна плоча пред него. Там цялото село переше вълна, килими и черги.  Но Европа ни намери, или ние намерихме нея... И сега сред треволяците по сколоновете до чешмата се строи Информационен център, храстите са изсечени, разчистено е, облагородено някак, построена е сцена с пейки за зрителите. Парите са по някакъв европейски проект. На мястото на некултивираната дива вадичка и каменното корито е направена водна каскада.
Само дето хората не разбраха на кого пречеха храстите и защо трябваше да им разбият каменното корито, че да изливат от бетон водопадчета. Сега няма къде да си перат чергите и вълната, а водата се лее чиста и неизползваема. Но връщане назад няма. Намери ни и нас цивилизацията, а тя, знаете, не прощава....

Няма коментари: