петък, 26 април 2013 г.

Don't believe in second chances

Цитирам свободно една моя позната по въпроса дали смята да се задоми повторно :  "Човек един път се беси..."

Няма коментари: