вторник, 26 юни 2012 г.

Арда гидилим! Vol.2

Гребем по Арда и тук-там има бързеи. Марто се тревожи да не се обърне някой в бурната вода и постоянно ни наставлява, съветва и ни избира по-спокоен път за преминаване. По принцип гребе последен, за да ни спасява, ако се наложи. Но този път е минал пръв, за да огледа един завой. Реката е разделена от малко островче и отляво е спокойна, а отдясно завоят е остър, тясно е и е бурна. Реката го повлича и той няма как да се върне. Вика ни през рамо: "Всички да минат отлявоооо! Всички отлявооо! Греби отлявооооо!" и сам влиза в десния ръкав.  

Марто много подценява нашия авантюризъм. Аз съм последна от 5 лодки и виждам как за секунди, без дума да са казали помежду си, всички тихомълком  се престрояват да минат отдясно. Обичам ги тези хора:) 


Няма коментари: