понеделник, 17 август 2015 г.

Някои бележки върху лично(стно)то здраве и притежанията

Един човек искал да има скъпи дрехи, кола, хубав телевизор. Продал си единия бъбрек. Какво толкова, бъбрекът не се вижда, а колата се вижда. И хората не те оценяват по бъбреците, а по дрехите. После се наложило да си продаде и другия бъбрек, защото колата искала поддржка, дрехите излизали от мода... Какъв глупак, нали!

А един друг човек решил да си продаде душата. Какво толкова, душата не се вижда...

Няма коментари: