неделя, 19 февруари 2006 г.

Счупена играчка

Хубава играчка...Вълнуваща, блещукаща, пълна с обещания и загадки. Смееш се като я погледнеш, денят ти е щастлив. Хубава играчка. Ще погълне цялото ти внимание за дни. Ще ти даде това което не получаваш от другаде. Каква хуабва играчка! Най-прекрасната...
Счупена играчка...И това ли беше? Уж щеше да те направи щастлив...Безполезна, глупава, счупена играчка! Толкова малко издържа! Виждаш я отвътре. Смешна, грозна. Изхвърли я, изхвърли я по-бързо. Ама че недоразумение. На кого са притрябвали счупени играчки...